Elektrik Mühendisleri Odası, Bursa Şubesinde 16.12.2015 tarihinde Yangın Algılama ve Uyarı sistemleri üzerine seminer düzenlenmiştir. Düzenlenen seminerde;

• Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, yönetmeliğe göre Görev, Yetki ve Sorumluluklar

• Algılama Teknikleri

• EN5 4-14 Standartlarına Göre Projelendirme Esasları

• Nitelikli Binalarda, Standartlara göre yangın algılama ve uyarı sistemlerinin projelendirme süreci

konularına değinilmiştir. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.